News

30
Jun

Ըստ Իս՝ Հայապահպանման Առաջին Տեղը Հայրենիքն է. Ժիրայր Ռէյիսեան

reyisian

Ֆրանսայի «Նոր Յառաջ» թերթի հարցազրոյցը Սուրիոյ Խորհրդարանի Անդամ, Երեսփոխան Ժիրայր Ռէյիսեանի Հետ

Տեսակցեցաւ` Ժիրայր Չոլաքեան

Այս տարուան սկիզբէն ի վեր Հայաստանի մէջ Սահմանադրութեան փոփոխութեան գործադրութիւնը եւ իշխանափոխութեան իրադարձութիւնները լրատու դաշտի ուշադրութեան առաջնահերթ դիրքերը գրաւեցին: Սուրիոյ եւ սուրիահայութեան խնդիրները մնացին երկրորդ հարթակի վրայ: Սուրիոյ խորհրդարանի անդամ Ժիրայր Ռէյիսեանի հետ սոյն տեսակցութիւնը առիթ էր, որ տեղեկատուական այս բացը լրացուի:

«ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ»

«ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ».- Պրն. Ռէյիսեան, դուք Թաւշեայ յեղափոխութենէն ետք Երեւան կը գտնուիք: Որո՞նք են ձեր առաջին տպաւորութիւնները: Փոփոխութիւն կը զգա՞ք:

ԺԻՐԱՅՐ ՌԷՅԻՍԵԱՆ.- Ինծի համար Երեւանը նոյն Երեւանն է, ժողովուրդն ալ նոյնն է: Ուրախ եմ, որ կեանքը բնականոն ընթացք ունի:

«Ն. Յ.».- Ինչպէս ծանօթ է, արդէն ութ տարիէ ի վեր Սուրիոյ մէջ պատերազմական վիճակ կը տիրէ: Արտաքին ուժերու միջամտութեամբ երկիրը ձեւով մը քանդուեցաւ: Ինչպէ՞ս կը բնորոշէք Սուրիոյ մէջ այսօր տիրող կացութիւնը:

Ժ. Ռ.- Սուրիան իր հաստատակամութեամբ եւ կամքի ուժով կրցաւ կուրծք տալ կամայ թէ ակամայ իրեն պարտադրուած պատերազմին եւ դարձաւ գերուժերու շահերու խաչմերուկին` բախումի մը թատերաբեմը: Այս պատերազմը թերեւս կարելի է աննախընթաց պատերազմներէն մէկը համարել, քանի 90-է աւելի երկիրներէ զինեալ ահաբեկչական խմբաւորումներ, կռուողներ Սուրիոյ մէջ գործողութիւններ կատարեցին, ոճիրներ եւ անմարդկային արարքներ գործեցին: Բայց Սուրիան կրցաւ իր բանակով ու ժողովուրդով դէմ դնել այս բոլորին եւ պետութեան խոհեմ քաղաքականութեան ու բարեկամ երկիրներու համագործակցութեան շնորհիւ շարունակական յաղթանակներ արձանագրուեցան: Շուրջ երկու տարի առաջ Հալէպը ազատագրուեցաւ, անցեալ տարի` Տէր Զօրը, այս տարի` Դամասկոսի շրջակայքը եւ Ղութան, իսկ յառաջիկայ օրերուն վստահաբար երկիրը պիտի վերագտնէ իր խաղաղութիւնը` վերադառնալով նախկինէն աւելի լաւ պայմաններով իր բնականոն կեանքին:

«Ն. Յ.».- Բայց վերջին շրջանին Իսրայէլի միջամտութիւնները հետզհետէ կը զօրանան ու կը բազմանան: Շշուկներ կան, ըստ որոնց, հրէական պետութիւնը Միացեալ Նահանգներու միջամտութեամբ պիտի փորձէ Կոլանի բարձունքները իւրացնել: Արդեօք կառավարութիւնը նման մտավախութիւններ ունի՞:

Ժ. Ռ.- Իսրայէլի պետութիւնը որեւէ ատեն առիթը չէ փախցուցած իր թշնամական կեցուածքը եւ Սուրիան նեղացնող իր ոտնձգական արարքները դրսեւորելու, հետեւաբար վերջին յարձակումները նորութիւններ չէին, սակայն ան միշտ ալ ստացած է սուրիական բանակին արժանի պատասխանը:

«Ն. Յ.».- Սուրիոյ բնակչութիւնը նախքան պատերազմը շուրջ 20 միլիոն կը հաշուէր: Այսօր ժողովուրդը ի՞նչ թիւ կը կազմէ:

Ժ. Ռ.- Այնքան ատեն որ մարդահամարի կամ վիճակագրական լուրջ տուեալներ չկան, կարելի չէ թիւերու մասին խօսիլ: Սակայն ճիշդ է, որ երկրէն դուրս ելլողներ եղած են, ոմանք գաղթակայաններու մէջ կը գտնուին եւ կամ պատերազմական գործողութիւններու պատճառով աւելի ապահով վայրեր ապաստանած են: Միւս կողմէ, պէտք է խօսիլ նաեւ իրենց ընտանիքներով վերադարձողներուն մասին: Սուրիոյ մէջ այսօր շատ մը գործատեղիներ կը վերաբացուին եւ քաղաքներէն դուրս գտնուողները կը վերադառնան իրենց գործին:

«Ն. Յ.».- Օտար միջամտողներու կարգին, բացի Իսրայէլէն, պէտք է խօսիլ նաեւ Թուրքիոյ մասին, որ Սուրիոյ մէջ միջամտութիւններ կատարեց եւ Աֆրինի քրտական շրջանը առաւ իր հսկողութեան տակ: Այդ երկիրը այսօր Սուրիոյ նկատմամբ մեծ ախորժակներ ունի: Ինչպէ՞ս կը մեկնաբանէիք Թուրքիոյ ռազմավարութիւնը:

Ժ. Ռ.- Իմ անձնական մօտեցումս շատ յստակ է: Ես երբեք չեմ հաւատացած, որ թուրքը արաբ ժողովուրդը սիրող եղած է: Խօսքը պատահական դէպքերու մասին չէ, այլ եթէ օրինակի համար նկատի ունենաք թրքական ժողովրդական տասնեակներով ասացուածքները, պիտի տեսնէք,  որ այնտեղ ըսելաձեւերուն մէջ արաբներուն նկատմամբ որքան արհամարհանք եւ նուաստացում կայ: Արդարեւ, թուրք ժողովուրդին մէջ անշուշտ կան ուղղամիտ մարդիկ, սակայն դժբախտաբար մեծամասնութիւնը արաբներուն նկատմամբ բացասական կեցուածք ունի:

Միւս կողմէ, այսօր Թուրքիոյ իշխանութիւնը կը յաւակնի վերադառնալ օսմանեան օրերու իր երազներուն եւ մտածողութեան: Վկան` անոր ծաւալապաշտ քաղաքականութիւնն է, տարածաշրջանին մէջ ազդեցութիւն ունենալու յաւակնութիւնը եւ բնականաբար տնտեսական եւ այլեւայլ շահերու անկիւնէն դիտուած` ան կը միտի իր հեղինակութիւնը բարձրացնել: Թուրքիան ունի նաեւ կարգ մը հողատարածքներու տիրանալու ագահ ցանկութիւններ: Հետեւաբար, այս բոլոր գործողութեանց ընթացքին Թուրքիոյ իշխանութիւնը` անկախ միջազգային քաղաքական խաղերուն որպէս լծակ իր դերակատարութենէն, նաեւ ունի մեծ ախորժակներ, սակայն ատիկա չի նշանակեր, որ Սուրիան տեղի պիտի տայ: Եթէ այսօր, պատերազմական սա պահուն առիթը օգտագործելով ան բանակ մտցուցած է Սուրիա, սակայն թէ՛ պետութեան եւ թէ՛ Սուրիոյ ժողովուրդին համար երկրին հողային տարածքը անվիճելի է: Չմոռնանք նաեւ, որ անցնող ութ տարիներուն ընթացքին Թուրքիան Սուրիոյ նկատմամբ թշնամական դերակատարութիւն ունեցաւ, ըլլայ` զինեալ ահաբեկչական խմբաւորումները իր սահմանէն ներմուծելու գործին մէջ, ըլլայ` ընդդիմադիր կոչուող դէմքերը զինելու եւ ամէն ձեւով անոնց զօրավիգ կանգնելու իր կեցուածքով: Ներկայիս շատ բացայայտօրէն յայտարարուած է, որ Էրտողան Հալէպի թալանիչն է: Ինչպէս գիտէք, Հալէպը Սուրիոյ արդիւնաբերական կարեւոր մէկ քաղաքն է եւ ունի բազմաթիւ գործատուներ: Իսկ այսօր այդ գործատուներուն մեծ մասը թուրք մասնագէտներու ճամբով քակուած եւ Թուրքիա փոխադրուած են: Կարելի է անդրադառնալ նաեւ մշակութային թալանին, օրինակ` Հալէպի մեծ մզկիթի աղօթքի ուղղութիւնը ճշդող պատմական մեհրապն (mihrab) ալ քակած եւ Թուրքիա տարած են: Հալէպի իսլամական ձեռագրատան ամբողջ գանձն ալ կողոպտած են: Ալ չխօսինք դէպքերու ընթացքին զինեալներու հակակշիռին տակ գտնուող նաւթահորերէն մեծ քանակութեամբ քարիւղի գողութեան մասին…:

«Ն. Յ.».- Սուրիոյ պետութիւնը ինչպէ՞ս կը մեկնաբանէ Ռուսիոյ եւ Թուրքիոյ համերաշխ գործակցութիւնը:

Ժ. Ռ.- Այդ գործակցութիւնը քաղաքական շահեր հետապնդելու արդիւնք է:

«Ն. Յ.».- Այս օրերուն շրջանի երկիրներէն Յորդանանի մէջ ալ խլրտումներ ու խառնակութիւններ տեղի կ՛ունենան: Արդեօք հո՞ն ալ յեղաշրջման հեռանկարներ կան: Ի՞նչ է ձեր կարծիքը:

Ժ. Ռ.- Պէտք է մօտէն հետեւիլ Յորդանան տեղի ունեցող անցուդարձերուն: Սակայն հեռու չէ, որ տարածաշրջանին մէջ ստեղծուած փոթորիկն ու ալեկոծումը իր մէկ օղակը ունենայ նաեւ այդ երկրին մէջ:

«Ն. Յ.».- Պէտք է ըսել, որ Յորդանանն ալ բարեկամական յարաբերութիւն չունէր Սուրիոյ հետ:

Ժ. Ռ.- Այն երկիրները, որոնք իրենց շահերը կապած են այլ շահերու, բնականաբար ունին ազդեցութիւններ, ենթակայութիւններ եւ նման մօտեցումներ:

«Ն. Յ.».- Եթէ յետադարձ հայեացքով դիտենք շրջանին մէջ գոյացած հակամարտութիւնները, ձեզի համար ի՞նչն էր այս բոլորին տուն տուող գլխաւոր դրդապատճառը:

Ժ. Ռ.- Անոնք, որոնք կ՛անհանգստանային Սուրիոյ վերելքէն եւ անոր հեղինակութեան ծաւալումէն ու սկզբունքային կեցուածքներէն, բնականաբար պիտի ուզէին երկրին դիրքը նուազեցնել եւ զայն ճնշել: Այս բոլորին մէջ առաջին հերթին Իսրայէլն էր, որ հաշտ աչքով չէր դիտեր Սուրիոյ զարգացումը եւ իրեն համար իշխանութիւններու տկարացումը կամ նոյնիսկ տապալումը երազային հեռանկարներ էին. ան այդ ուղղութեամբ բացէ ի բաց եւ երբեմն ալ վարագոյրի ետին աշխատանք կը տանէր: Ի վերջոյ շրջանի հակամարտութիւնները Իսրայէլի շահերուն կը ծառայեն: Սակայն այսօր Սուրիա փաստեց, որ ինք իր կեցուածքներուն մէջ ո՛չ միայն համոզուած ու հաստատ է, այլ նաեւ ժողովուրդին հետ միակամ է:

Բնականաբար մէկէ աւելի ուղղութիւններով մշակուած ծրագիրներ կան: Դուք յատկապէս Արեւմուտքի մէջ արեւմտեան լրատուական աղբիւրներու յաճախակի յայտարարութիւններուն եւ մօտեցումներուն ընդմէջէն շատ աւելի պարզօրէն կրնաք տեսնել, քաղել եւ ճանչնալ իրականութիւնը: Այսօր կը ցաւիմ, որ դժբախտաբար արեւմտեան, ներառեալ Ֆրանսայի քաղաքականութեան մէջ լռութիւն կը տիրէ` ի տես այն բոլոր ոճիրներուն, որոնք Սուրիոյ ժողովուրդին նկատմամբ ի գործ դրուեցան ծայրայեղական խումբերու կողմէ: Այդ ոճիրները 21-րդ դարուն կարելի չէ պատկերացնել, ընդունիլ եւ նոյնիսկ նկարագրել:

«Ն. Յ.».- Ի մտի ունենալով այդ ոճրային ծրագիրները, տարածաշրջանին համար յետին նպատակ մը կը գործադրուի, որ կարծէք որոշ չափով յաջողութիւն գտաւ…:

Ժ. Ռ.- Ո՛չ, անոնք ձախողեցան, որովհետեւ չհասան իրենց նպատակին: Ատիկա բաւական սուղ արժեց Սուրիոյ եւ սուրիացի ժողովուրդին: Սակայն անոնց ձախողութիւնը մեծագոյն փաստն է Սուրիոյ յաջողութեան:

«Ն.Յ.».- Խօսինք նաեւ սուրիահայութեան մասին: Նախապատերազմական օրերուն բաղդատած` այսօր համայնքը ի՞նչ կացութեան մէջ կը գտնուի:

Ժ. Ռ.- Սուրիահայութեան վիճակը բնականաբար չի տարբերիր Սուրիոյ ժողովուրդին կացութենէն` նկատի ունենալով, որ սուրիահայը մէկ մասնիկն է սուրիացի ժողովուրդին, եւ երկուստեք վնասներ կրեցին: Մեր համայնքն ալ տուաւ զոհեր, նահատակներ, վիրաւորներ, ունեցաւ առեւանգեալներ, նիւթապէս տուժեց, հաստատութիւններ վնասուեցան, տուներ եւ գործատեղիներ քանդուեցան: Բայց այսօր պետութիւն, ժողովուրդ, երբեմն բարեսիրական կազմակերպութիւններու հետ համագործակցաբար, կը փորձեն վերականգնել, վերաշինել, վերանորոգել երկիրը եւ կրկին շարունակել բնականոն կեանքը: Ինչպէս գիտէք, պատերազմի ծանր օրերուն ազգային իշխանութիւնը պարտաւորուեցաւ ազգային առաջնորդարանի դպրոցները` ճեմարանով, նախակրթարանով եւ մանկապարտէզով, մէկտեղել ապահով շէնքի մը մէջ: Հալէպի ազատագրումէն ետք, արդէն իսկ ազգային Քարէն Եփփէ ճեմարանի շէնքերէն մէկը ամբողջովին վերականգնուած է, եւ այս տարի ուսումնական բնականոն կեանքը վերադարձաւ ճեմարանի յարկին տակ: Իսկ ճեմարանի երկրորդ շէնքին վերաբնականոնացման ծրագիրն ալ մշակուած է: Լրիւ վերանորոգուած է Ազգային պատսպարանը եւ ներկայիս պզտիկները այնտեղ կը շարունակեն իրենց կեանքը: Արդէն իսկ Սուրիահայ օգնութեան խաչի դարմանատան երկրաչափական ծրագիրները ուսումնասիրուած են` վերաշինութիւնը սկսելու համար:

Սուրբ Քառասնից Մանկանց մայր եկեղեցւոյ վնասներուն ալ երկրաչափական ուսումնասիրութիւնները աւարտած են, եւ շուտով կը սկսի նորոգութեան աշխատանքը: Այստեղ շատ յստակօրէն պէտք է ըսել, թէ Ազգային իշխանութիւնը, առաջնորդ սրբազանը եւ Ազգային վարչութիւնը այն մօտեցումը ունին, որ նախ պէտք է ժողովուրդին հիմնական առօրեային հետ առնչուած բաժինները վերանորոգել, ինչպէս` դպրոցը, տունը, գործատեղին, որմէ ետք` եկեղեցին, նկատի ունենալով, որ արդէն գործող եկեղեցիներ կան: Արդարեւ, ամբողջ պատերազմին ընթացքին մեր ո՛չ մէկ կրթական հաստատութիւնը, ակումբը եւ եկեղեցին փակուած է, եւ բոլորը մնացած են իրենց աշխատանքի ու ծառայութեան գործին մէջ:

«Ն. Յ.».- Ինչպէս ծանօթ է, կեանքի կոչուած Վերականգնման մարմինը սկզբնական շրջանին նպատակադրած էր գնահատել վնասները: Ի՞նչ պատկեր կը կազմեն համայնքին նիւթական վնասները:

Ժ. Ռ.- Ես այդ մասին չեմ կրնար խօսիլ, որովհետեւ ատիկա իմ աշխատանքային մարզս չէ, սակայն գիտեմ, որ-ինչպէս քիչ առաջ ըսի,- երբ իւրաքանչիւր վերականգնման բաժնի ուսումնասիրութիւնը կ՛աւարտի, բնականաբար հաշիւներն ալ կը ներառուին պատկան թղթածրարին մէջ:

«Ն. Յ.».- Վերաշինութեան գանձատրումը ինչպէ՞ս կ՛ապահովուի: Դուրսէն եկած օժանդակութիւններո՞վ, թէ՞ տեղւոյն իշխանութիւններու պահեստէն:

Ժ. Ռ.- Շատ յստակ է, որ կարելի չէ մէկ կէտի վրայ կեդրոնանալ, սակայն,- ինչպէս ըսի արդէն,-  պետութիւն եւ ժողովուրդ ձեռք ձեռքի տուած, բարեսիրական կողմերու հետ միասնաբար լծուած են վերաշինութեան աշխատանքին: Իւրաքանչիւրը իր կարելիութեան չափով լուման դրած եւ իր կամքը կցած է այդ գործին: Ազգային իշխանութիւնը եւ Սուրիայէն դուրս ապրող մեր հայրենակիցները որեւէ ատեն իրենց կարելին չեն զլացած ժողովուրդին օժանդակելու եւ անոր կարիքները հոգալու:

«Ն. Յ.».- Դրամագլուխի պակասը զգալի՞ է:

Ժ. Ռ.- Անկասկած: Սակայն մեր ունեցածներով սկսած ենք բաժին առ բաժին համայնքային կառոյցներու վերաշինութեան: Եթէ աւելին ունենանք` աւելի արագ կը քալենք: Շատ բնական է, որ հսկայ վնասներուն դիմաց կան նաեւ հսկայական ծախսեր:

«Ն. Յ.».- Դուք Երեւան կը գտնուիք: Ինչպէս ծանօթ է պատերազմի օրերուն բազմաթիւ սուրիահայեր կայք հաստատեցին հայրենիքի մէջ: Այսօր անոնք ի՞նչ թիւ կը կազմեն:

Ժ. Ռ.- Ես ճշգրիտ թիւեր չունիմ: Թերեւս սփիւռքի նախարարութիւնը կրնայ յստակ թիւեր տալ:

«Ն. Յ.».- Պատերազմի իբրեւ հետեւանք, բացի Հայաստանէն առաւելաբար ո՞ր երկիրներու մէջ կայք հաստատած են սուրիահայերը:

Ժ. Ռ.- Սուրիական պատերազմի ընթացքին թէ՛ ներքին, եւ թէ արտաքին տեղաշարժեր եղած են: Առաջինի պարագային օրինակ` Հալէպէն դէպի Լաթաքիայի նման աւելի հանգիստ քաղաքներ, իսկ Սուրիայէն դուրս հայութիւնը Լիբանան, Քանատա, Աւստրալիա եւ եւրոպական կարգ մը երկիրներու մէջ կայք հաստատած է: Սա պահուս դժուար է յստակ պատկեր մը ներկայացնել:

«Ն. Յ.».- Եւրոպայի մէջ շատեր մտահոգութիւն կը յայտնեն Միջին Արեւելքի քրիստոնեայ տարրի նուազումին կամ անհետացման առնչութեամբ: Շրջանին մէջ քրիստոնեայ համայնքներու ենթարկուած ճնշումներու մասին լուրերը որքանո՞վ իրականութեան կը համապատասխանեն:

Ժ. Ռ.- Իմ կարծիքովս, այդ նիւթին մասին խօսողնե՛րն են այդ վտանգը ստեղծողները, քրիստոնեաներու գաղթը հրահրողը եւ նոյնիսկ քաջալերողը: Եթէ խօսինք Սուրիոյ մասին, այնտեղ կառավարութիւնը ամէն ձեւով տիրութիւն, օժանդակութիւն եւ աջակցութիւն կը ցուցաբերէ, որպէսզի երկրին` քով-քովի ապրող զանազան համայնքներու խճանկարը երբեւիցէ չխանգարուի:

«Ն. Յ.».- Դուք երկու տարիէ աւելի է, որ իբրեւ երեսփոխան կը գործէք Սուրիոյ խորհրդարանին մէջ: Կարելի՞ էր ձեր հիմնական աշխատանքներուն մասին որոշ տեղեկութիւններ տայիք:

Ժ. Ռ.- Սուրիոյ խորհրդարանը երկրին օրէնսդիր ժողովն է եւ բնականօրէն կը զբաղի օրէնքներու առաջադրումով, անոնց սերտումով, քննարկումով եւ վաւերացումով: Ան նաեւ ժողովուրդի մտահոգութիւնները կը յանձնէ նախարարներու ուշադրութեան, որպէսզի քննարկուին եւ լուծումներ առաջարկուին: Բնականաբար ես ալ որպէս երեսփոխան այդ աշխատանքներով կը զբաղիմ: Ինչպէս որեւէ երկրի պարագային, այնպէս ալ Սուրիոյ մէջ գործադիրը եւ օրէնսդիրը ժողովուրդի կեանքի բարելաւման եւ երկրի բարօրութեան համար կ՛աշխատին:

«Ն. Յ.».- Վերջին տարիներուն ստեղծուած տագնապներուն եւ դէպքերուն հետեւանքով արդեօք սահմանադրական փոփոխութիւններու պահանջը ներկայացուա՞ծ է կամ այդ ուղղութեամբ յատուկ օրինագիծեր առաջարկուա՞ծ են:

Ժ. Ռ.- Սահմանադրութեան փոփոխութիւններու մասին մերթ ընդ մերթ յատկապէս արտաքին ձայներ կը լսուին, սակայն Սուրիոյ մէջ այդ մասին խօսող չկայ: Սուրիան միշտ ըսած է եւ Սոչիի ժողովին ալ յստակօրէն ըսաւ, թէ համաձայն է ստեղծելու մարմին մը, որուն կը մասնակցին նաեւ իրենք զիրենք ընդդիմադիր կոչողները, որոնք կրնան Սահմանադրութեան այս կամ յօդուածի բարեփոխման համար առաջարկ ներկայացնել, եւ կեանքի կոչուած մարմինը այդ առաջադրանքները քննարկման կ՛ենթարկէ, ու եթէ տրամաբանական գտնէ ներկայացուած տարբեր մօտեցումները, այն ատեն կը դիմէ ժողովուրդին: Վերջինիս համաձայնութեան պարագային է, որ այդ փոփոխութիւնները նկատի կ՛առնուին:

«Ն. Յ.».- Ինչպէ՞ս կ՛ապրիք երեսփոխանի ձեր նոր պաշտօնը:

Ժ. Ռ.- Նոր պարտականութեան մը առջեւ ես կը մնամ նո՛յն Ժիրայրը: Կը փորձեմ կարելիութեանս սահմաններուն մէջ կատարել ինծի վիճակած այդ պարտականութիւնը:

«Ն. Յ.».- Վերջին շրջանին Հայաստանի մէջ սահմանադրութեան եւ իշխանութեան փոփոխութիւն տեղի ունեցաւ: Բնականաբար,- ի մէջ այլոց,- սփիւռքի հետ ալ նոր յարաբերութիւններ պիտի ստեղծուին: Դուք ինչպէ՞ս կը գնահատէք սփիւռքի նախարարութեան գործունէութիւնը եւ ի՞նչ փոփոխութիւններ պէտք է ըլլան որպէսզի երկկողմանի յարաբերութիւնները բարելաւուին:

Ժ. Ռ.- Հայաստանի եւ սփիւռքի միջեւ յարաբերութիւն եւ գործակցութիւն գոյութիւն ունի: Ճիշդ է, որ այսօր իշխանափոխութիւն տեղի ունեցած է, սակայն հայը հայուն հետ նոյն ձեւով կը յարաբերի: Սփիւռքի նախարարութեան դերը հայերը զիրար կամրջելու փորձն է: Անշուշտ նոր մօտեցումներու, աւելի արդիւնաւէտ ոճերու մասին մտածումներ կրնան ըլլալ, որոնց մասին կարելի է խօսիլ: Ճիշդ է, որ Հայաստանի մէջ դէմք փոխուեցաւ, բայց մեզի համար Հայաստան -սփիւռք գործակցութիւնը կը մնայ նոյնը: Երկուքն ալ հայրենիքին կը ծառայեն եւ կը ձգտին հայ ժողովուրդի վերելքին:

«Ն. Յ.».- Սփիւռքի նոր նախարարը հայրենադարձութեան մասին խօսեցաւ: Նկատի ունենալով սուրիահայութեան պատմութիւնը եւ Սուրիա-Հայաստան յարաբերութիւնները, ձեզի համար այս թեման որքանո՞վ ընդունելի կամ գործադրելի է:

Ժ. Ռ.- Ըստ իս` հայրենադարձութիւնը շատ խոշոր վերնագրային նիւթ մըն է: Հայրենադարձութիւնը խօսք չէ, այլ գործ է` ո՛չ միայն հայրենադարձին համար, այլ նաեւ զայն ընդունողին համար: Պէտք է տեսնել, թէ ցարդ այս ուղղութեամբ ի՞նչ գործնական քայլեր առնուած են, որովհետեւ այնքան ատեն որ գործնական քայլեր չեն առնուած` հայրենադարձութիւնը կը մնայ խօսքի սահմանին մէջ: Վերադարձողին համար բնակութեան եւ աշխատանքի պայմաններ պէտք է ստեղծուին, իսկ հայրենադարձը ընդունողն ալ այդ բոլորին կարելիութիւնները պէտք է ունենայ: Այս հարցերը հարկ է ուսումնասիրել, ճշդել եւ յստակացնել:

«Ն. Յ.».- Ձեր կարծիքով սփիւռքը տեւակա՞ն երեւոյթ է:

Ժ. Ռ.- Պատմութեան ընթացքին հայ սփիւռքը պայմաններու բերումով ստեղծուած է, երբեմն` բազմացած է եւ երբեմն ալ նօսրացած: Սակայն ի վերջոյ բոլորիս փափաքն է հայութիւնը համախմբուած տեսնել իր հայրենիքին մէջ: Ըստ իս` հայապահպանման առաջին տեղը հայրենիքն է:

Source: Yerakouyn

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...