Day

March 27, 2017

­Շա­րու­նա­կել Պայ­քա­րը Յա­նուն Այն Ընդ­հա­նուր Տես­լա­կա­նին, որ Մեր Բո­լորը կը Միա­ւո­րէ. Կարէն Միրզոյեան

Ա­թէնք կա­տա­րած իր այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, Ար­ցա­խի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րը հիւ­րը ե­ղաւ նաեւ «Ա­զատ Օր»-ի խմբագ­րու­թեան՝ հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­նա­լով Ար­ցա­խի կտրած ու­ղիին, այ­սօ­րո­ւան...
Read More

Արցախի Արտաքին Գործոց Նախարարի Հարցազրոյցները Յունական Մամուլի Մէջ

Ան­ցեալ շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին, հել­լէն մա­մու­լի տպա­գիր ազ­դե­ցիկ թեր­թե­րու թղթա­կից­ներ, օգ­տո­ւե­լով Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­րար ­Կա­րէն ­Միր­զո­յեա­նի Ա­թէնք կա­տա­րած այ­ցե­լու­թե­նէն, հար­ցազ­րոյց­ներ ու­նե­ցած են ա­նոր...
Read More

Թուրքիան եւ Ռուսիան Պիտի Քննարկեն Առանց Անձնագիրի Ուղեւորութիւններու Հարցը

Թուրքիան եւ Ռուսիան կրկին կրնան քննարկման դնել առանց անձնագիրի` միայն նոյնականացման քարտերով փոխադարձ ուղեւորութիւններուն հարցը: Այս մասին, ըստ Ermenihaber.am-ի, կը տեղեկացնէ թրքական...
Read More

Յա­ռա­ջի­կայ Օ­րե­րուն Պի­տի Վե­րա­դառ­նամ Իս­թան­պուլ եւ Պի­տի Վերս­տանձ­նեմ Տե­ղա­պա­հա­կան Պար­տա­ւո­րու­թիւն­ներս. Արք. Պեք­ճեա­ն

Մինչ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին շուրջ ստեղ­ծուած պղտոր վի­ճա­կը կը շա­րու­նա­կուի, Ընտ­րեալ-տե­ղա­պահ Տ. Գա­րե­գին Ար­քե­պիսկոպոս Պեք­ճեան Մարտ 24-ին լու­սա­բա­նու­թիւն մը ու­ղար­կեց պոլ­սա­հայ մա­մու­լին՝ Քէօլ­նէն։...
Read More

Արցախի Հանրապետութեան Բնակչութեան Բնական Աճը Փետրուարին Կազմած է 62 Մարդ

Արցախի Հանրապետութեան մէջ 2017 թուականի Փետրուարին արձանագրուած է 172 ծնունդ: Արցախի Հանրապետութեան ազգային վիճակագրական ծառայութեան տուեալներով՝ 2016 թուականի Փետրուարին Արցախի Հանրապետութեան մէջ...
Read More

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...