Month

October 2020

Բերձորի Ուղղութեամբ Ազրպէյճանական Բանակը Խուճապահար Փախած է Զբաղցուցած Դիրքերէն

Ազրպէյճանական բանակի զինծառայողները, կրելով մարդուժի մեծ կորուստներ, խուճապահար փախած են Արցախի Բերձոր քաղաքի ուղղութեամբ զբաղցուցած դիրքերէն: Այս մասին կը յայտնէ Արցախի տեղեկատուական...
Read More

Բո­լո՛րս միա­սին Ար­ցա­խի հա­մար… Կոչ Յունահայերուն

Միա­նա­լով «­Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­հայ­կա­կան շարժ­մա­ն, զօ­րակ­ցե­լով ­հա­յոց բա­նա­կին եւ թի­կունք կանգ­նե­լով մեր հայ­րե­նի­քին՝ «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Սօս-­Վա­նի» վար­չու­թիւ­նը եւս կը կազ­մա­կեր­պէ դրա­մա­հա­ւաք։Այս ա­ռի­թով...
Read More

Քորիտալոսի Քաղաքապետը Յարգանքի Տուրք Մատուցեց Արցախի Հայութեան

Չո­րեք­շաբ­թի՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին տօ­նին ա­ռի­թով, ­Քո­րի­տա­լո­սի քա­ղա­քա­պետ ­Նի­քոս Խ­րու­սա­լաս յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցեց «Ա­յիոս Եոր­ղիոս» հրա­պա­րա­կի վրայ կանգ­նած հայ­կա­կան խաչ­քա­րին...
Read More
1 2 3 41

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...