Day

November 4, 2020

Յունաստանի Հայ Կարմիր Խաչը Արցախի Կողքին

Յա­ջո­ղու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Կ.Խաչի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ճա­շի վա­ճառ­քը, ­Կի­րա­կի՝ 1 ­Նո­յեմ­բե­րին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ։ Այս օ­րե­րուն, բո­լո­րիս...
Read More

Ալեքսանտրուպոլսոյ եւ Քինուրիայի Բանաձեւերը Ի Նպաստ Արցախին

Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին գոր­ծող քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն ի­րենց զօ­րակ­ցա­կան բա­նա­ձե­ւե­րով կանգ­նիլ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի ու հա­յոց բա­նա­կի կող­քին, որ ա­ւե­լի քան ա­միս մը խի­զա­խօ­րէն...
Read More

Հայ-ամերիկեան Բուժքոյրերու Միութիւնը Կը Հաւաքագրէ Հայաստան Մեկնիլ Փափաքող Բուժքոյրեր

Հայ-ամերիկեան բուժքոյրերու միութիւնը անմիջապէս արձագանգած է Սեպտեմբեր 27-ին սկսած արցախեան պատերազմին՝ հայենիքին տրամադրելով տարատեսակ օգնութիւն, ներառեալ՝ մասնագիտական: «Միութիւնը, Հայաստանի Առողջապահութեան նախարարութենէն ստացած...
Read More

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...